Zakladništvo

Zaklade su pravni okvir kojim građani, poduzeća, državne institucije i druge organizacije dio imovine namjenjuju za ostvarivanje raznih općekorisnih i dobrotvornih svrha. Djelatnost zaklada je dobrovoljna i pripada području civilnog društva. Institut zaklade je veoma star, s prepoznatljivim korijenima iz antičkog doba. Zaklada nema članova ni vlasnika.

Kada se, na primjer građani, koristeći se slobodom udruživanja, povezuju radi poduzimanja aktivnosti zaštite okoliša ili suzbijanja ovisnosti o drogama, oni će izabrati model udruge kao posebne pravne osobe (universitas personarum).

Kada građani namjenjuju dio svoje imovine općem dobru, na primjer radi pomaganja nadarenoj djeci ili poticanja znanstvenih istraživanja, oni se koriste temeljnim pravom slobodnog raspolaganja svojom imovinom. Za tu djelatnost je najprikladniji organizacijski oblik zaklade kao posebne pravne osobe. U tom slučaju imovina nakon osnivanja zaklade dobiva svoj vlastiti pravni život (universitas bonorum, universitas rerum). Zaklada više nije ovisna o duljini života osnivača, već o djelotvornom gospodarenju imovinom i ugledom kojeg stječe podupirući prestižne javno-korisne programe.

Zaklade koje su registrirane za opće dobro najviše djeluju u području znanosti i obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, umjetnosti i kulture i međunarodnog djelovanja.

Zaklade su najrazvijenije u Sjedinjenim Američkim Državama, a u novije je vrijeme primjetna njihova sve značajnija uloga u europskim zemljama. Zaklade postaju dionici koje imaju moć okupljanja uglednih građana te time i ostvarivanja utjecaja na važne procese u društvima. Sve veći broj poduzeća, kao izraz svoje društvene odgovornosti, osniva svoje zaklade. U svijetu je sve primjetnije prekogranično djelovanje zaklada, a Europska unija osobito potiče njihov razvoj kao katalizatora pozitivnih društvenih promjena.

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe