Program “Mladi: snaga zajednice”

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj upravo kreće u provedbu inovativnog programa “Mladi: snaga zajednice” koji je pokrenut u okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a Europska zaklada za filantropiju je u tom segmentu partner Nacionalnoj zakladi.

To je Program kojemu je cilj povećanje i ohrabrivanje sudjelovanja mladih ljudi, starosti od 17 do 30 godina, u razvoju svoje lokalne zajednice, gdje oni preuzimaju aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka i pružanju podrške neformalnim skupinama mladih ljudi unutar svoje lokalne zajednice. Program stvara mogućnosti za neformalne skupine mladih da, u skladu s prioritetima i potrebama u svome gradu ili općini, rade na konkretnim projektima kojima rješavaju neki problem/e u zajednici.

Program je lokalizirana verzija irskog modela YouthBank, prilagođena hrvatskim uvjetima. U našoj zemlji do sada nije sustavno primjenjivan model podrške neformalnim skupinama (već samo organizacijama civilnog društva), a mi smatramo da upravo u neformalnom okupljanju mladih oko neke ideje i/ili rješavanja problema postoji veliki potencijal koji treba iskoristiti na najbolji mogući način.

Druga specifičnost i inovativnost ovoga Programa je sustavni proces izobrazbe mladih okupljenih u Program koji kreće od aktivizma i volonterstva, odnosno izgradnje sustava vrijednosti pa sve do izgradnje kompetencija, znanja i vještina koje su primjenjive u poduzetničkom okruženju te otvaraju mogućnost kreiranja radnih mjesta, a time i unapređenje životnih prilika mladih u zajednici u kojoj žive.

Budući da Program potiče mlade ljude da svojim poduzetničkim aktivnostima pokrenu prepoznavanje i rješavanje izazova u lokalnoj zajednici te ih kroz izobrazbu i provedbu odobrenih projekata uči o najrazličitijim aspektima društvenog poduzetništva, uspješno provedeni projekti u lokalnoj zajednici dat će dobar temelj uključenim mladim ljudima za daljnji razvoj njihovih poduzetničkih kapaciteta koje mogu primijeniti u razvijanju vlastitih poduzetničkih ideja za korist lokalne zajednice.

Za prvu, pilot-godinu provedbe programa, odlučili smo uspostaviti suradnju s nekoliko gradova i/ili općina u Hrvatskoj, ne većih od 30.000 stanovnika.

 

VIŠE O PROGRAMU, GRADOVIMA I OPĆINAMA SUDIONICIMA, PROJEKTIMA NEFORMALNIH SKUPINA MLADIH DODAVAT ĆEMO NA STRANICU TIJEKOM TRAJANJA PROGRAMA.

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe