Ciljne skupine i korisnici

 

Ciljne skupine i korisnici aktivnosti i programa Europske zaklade su:

  • pojedinci zainteresirani za pokretanje strukturirane individualne filantropije;
  • odgovorne osobe i programsko osoblje registriranih zaklada u Republici Hrvatskoj te na razini Europe i međunarodne zajednice;
  • predstavnici profitnih i neprofitnih pravnih osoba zainteresiranih za podršku razvoju filantropije i kulture davanja u općekorisne svrhe;
  • predstavnici organizacija i neformalnih skupina koji pokreću i provode društvene inovacije;
  • službenici u tijelima lokalne, regionalne i nacionalne vlasti;
  • voditelji i upravitelji programa razvoja društveno odgovornog poslovanja profitnog sektora.

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe