Aktivnosti

Glavne aktivnosti Europske zaklade usmjerene su na:

  • promidžbu i javno zagovaranje filantropije i zakladništva prema standardima Europske unije i Europskog zakladnog centra – European Foundation Center iz Bruxellesa;
  • informiranje i pružanje podrške zainteresiranim pojedincima vezano uz razvoj individualne filantropije i zakladništva;
  • programe izobrazbe i usavršavanja za predstavnike zaklada iz Republike Hrvatske i međunarodnih i domaćih suradnih organizacija;
  • financiranje zajedničkih programa vezanih za razvoj filantropije i društvenih inovacija kroz strukturne fondove Europske unije i drugih međunarodnih izvora;
  • prikupljanje i raspodjelu financijskih sredstava kroz provedbu novih inovativnih modela te druge uključive modele usmjerene na razvoj lokalnih zajednica, a u suradnji sa specijaliziranim međunarodnim organizacijama i dobrotvornim lutrijama;
  • organizaciju javnih rasprava o temama razvoja filantropije, društvenih inovacija i društvenog razvoja;
  • specijalizirana i interdisciplinarna istraživanja;
  • tehničku pomoć i savjetovanje;
  • izdavaštvo.

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.