Članice Foruma ZaDobro.BIT!

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Sjedište: Zagreb, Štrigina 1a

Kontakt: telefon 01/2399 100, telefaks 01/2399 111
e-pošta: zaklada@civilnodrustvo.hr
http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Upraviteljica: Cvjetana Plavša-Matić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2003.

Svrha: Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih podrški udrugama

Izvor osnovnog prihoda: iz dijela prihoda od igara na sreću, upravljanja sredstvima iz EU fondova, te od prihoda od upravljanja osnovnom imovinom, donacija, prihoda iz međunarodnih programa i ostalih prihoda

ZAKLADA “BISKUP JOSIP LANG”

Sjedište: Palmotićeva 33, Zagreb

Kontakt: telefon 01/480 3043, telefaks 01/480 3043
e-pošta: info@zbjl.hr

www.zbjl.hr

Upravitelj: Zdravko Jelušić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2002.

Svrha: potpora starim i nemoćnim osobama

Izvor osnovnih prihoda: donacije

ZAKLADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sjedište: Trg maršala Tita 14, Zagreb

Kontakt: telefon 01/456 4255, telefaks 01/456 4008 e-pošta: zaklada@unizg.hr

www.unizg.hr

Upravitelj: prof. dr. sc. Damir Boras

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2011.

Svrha: Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu lošijeg imovinskog stanja, odnosno bez roditeljske skrbi kao i stipendiranje studenata iz inozemstva porijeklom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika na boravak ne kraći od jednog semestra, pružanja potpore općekorisnim infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz svih područja i stupnjeva sveučilišnog obrazovanja, znanosti i umjetnosti, podupiranja unapređenja studentskog standarda na Sveučilištu kao i podupiranje projekata koji su u skladu s prihvaćenom strategijom i prioritetima Sveučilišta

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA BLAGA DJELA

Sjedište: Kovačka 1, Dubrovnik

Kontakt: telefon 020/321 606, telefaks 020/321 606
e-pošta: zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr

www.zaklada-blaga-djela.hr

Upravitelj: dipl. iur. Branko Bazdan

Godina upisa u zakladnu knjigu: 1997.

Svrha: skrb o starim i nemoćnim osobama i stipendiranje đaka i studenata lošijeg imovinskog stanja

Izvor osnovnog prihoda: zakupnine

ZAKLADA LJUBO STIPIŠIĆ DELMATA

Sjedište: Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, Zadar

Kontakt: telefon 023/301 102, telefaks 023/315 857

e-pošta: zaklada.delmata@gkzd.hr, ivan.pehar@icloud.com, www.delmata.org

Upravitelj: Ivan Pehar

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2012.

Svrha: Na prvom mjestu su otkrivanje, proučavanje i digitalizacija širokog skladateljevog opusa, a zatim stipendiranje studenata, izdavanje monografije i dokumentarnog filma o životu i djelu Ljube Stipišića, osnivanje kolegija klapskog pjevanja na splitskom Sveučilištu, za što nam je veliki poticaj i potvrda vrijednosti nedavno uvrštavanje klapskog pjevanja na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine

Izvor osnovnog prihoda: donacije i dobrovoljni prilozi pojedinaca i pravnih osoba

BIOTEHNIČKA ZAKLADA PREHRAMBENO- BIOTEHNOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sjedište: Pierottijeva 6, Zagreb

Kontakt: telefon 01/460 5136, telefaks 01/460 5065
e-pošta: zaklpbf@pbf.hr

www.biotehnicka-zaklada.hr

Upraviteljica: Višnja Gaurina Srček

Godina upisa u zakladnu knjigu: 1997.

Svrha: promicanje razvoja i primjene biotehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i zaštite okoliša dodjeljivanjem stipendija, potpora i nagrada najboljim studentima i mladim istraživačima

Izvor osnovnog prihoda: donacije i kamate

ZAKLADA MARIJA DE MATTIAS

Sjedište: Tuškanac 56, Zagreb

Kontakt: telefon 01/483 4299, telefaks 01/483 4281
e-pošta: zaklada-mdm@klanjateljice.hr
www.klanjateljice.hr/zaklada_mdm

Upraviteljica: Katarina Ferketin, s. M. Anita

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2007.

Svrha: trajno pomaganje siromašnima i potrebitima, pružanje potpore mladima u školovanju, pomaganje starijim i nemoćnim osobama te senzibiliziranje javnosti za socijalni i humanitarni apostolat

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Sjedište: Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

Kontakt: telefon 01/3833 426, telefaks 01/3833 441
e-pošta: zaklada.branitelja@zg.t-com.hr
www.zaklada-branitelja.hr

Upravitelj: Boris Herman

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006.

Svrha: poboljšanje ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji

Izvor osnovnog prihoda: kamate

ZAKLADA ZA RAZVOJ OBITELJSKE MEDICINE

Sjedište: Črešnjevac 32, Zagreb

Kontakt: telefon broj 01/244 5490, mobitel 098 417 679
e-pošta: ivica.keglevic@zg.htnet.hr
www.zzrom.org

Upraviteljica: Mladenka Vrčić-Keglević

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2013.

Svrha: trajno pružanje novčane potpore za stručno i znanstveno usavršavanje liječnika obiteljske medicine, poticanje znanstvenog i stručnog rada u obiteljskoj medicini, promociju obiteljske medicine kao stručne i znanstvene discipline, te publiciranje stručne literature

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA ZLATKO I VESNA PRICA

Sjedište: Trg matice hrvatske 3, Samobor

Kontakt: telefon 01/336 0112, telefaks 01/332 5137, mobitel 091 336 0551 e-pošta: zaklada.prica@gmail.com, info@zaklada-prica.hr

Upraviteljica:

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006. Svrha: trajno ostvarivanje unapređivanja kulturnog stvaralaštva, a posebno čuvanja, održavanja i promicanja umjetničkog stvaralaštva akademskog slikara Zlatka Price i umjetničke fotografkinje Vesne Prica, u koju svrhu Zaklada organizira likovne kolonije za usavršavanje mladih hrvatskih i mađarskih likovnih umjetnika, organizira stručne susrete i likovne kolonije u Taru u Istri te likovne izložbe, čime se ujedno ostvaruju i ciljevi Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između grada Samobora i grada Pečuha u Mađarskoj

Izvor osnovnog prihoda: Grad Samobor, Grad Pečuh i općina Tar-Vabriga

ZAKLADA DR. VIKTOR RUŽIĆ

Sjedište: Agatićeva 6, Rijeka

Kontakt: telefon 051/211 667, telefaks 051/317 220
e-pošta: info@zaklada-dr-viktor-ruzic.hr

Upravitelj:

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2002.

Svrha: pružanje stalne ili povremene materijalne potpore ljudima, a posebno djeci, kojoj je to potrebno uslijed neimaštine, bolesti, pretrpljene nesreće, zaostalosti u razvoju i sl.

Izvor osnovnog prihoda: zakupnine i donacije

ZAKLADA FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU MARULUS

Sjedište: Sinjska 2/III, Split

Kontakt: telefon 021/384 144, telefaks 021/329 288
e-pošta: dekanat@ffst.hr, ibasic@ffst.hr
www.ffst.hr

Upravitelj: Marko Trogrlić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2012. Svrha: Dodjela stalnih ili privremenih novčanih potpora studentima Fakulteta za upis na sveučilišni doktorski poslijediplomski studij Humanističke znanosti, i to onim studentima koji su zbog lošeg imovinskog stanja bez vlastitih prihoda potrebnih za školarinu na poslijediplomskoj razini studija

Izvor osnovnog prihoda: Filozofski fakultet u Splitu

ZAKLADA HGK-ŽUPANIJSKE KOMORE KOPRIVNICA ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Sjedište: Frankopanska 3, Koprivnica

Kontakt: telefon 048/674 564, telefaks 048/674 570
e-pošta: vgrotic@hgk.hr

https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-koprivnica/zaklada-zk-koprivnica-za-stipendiranje-ucenika-i-studenata

Upraviteljica: Ivana Širić, Podravka d.d. Koprivnica

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2008.

Svrha: stipendiranje i pružanje novčane pomoći učenicima i studentima s područja Koprivničko-križevačke županije koji se školuju na srednjim školama, višim i visokim učilištima i fakultetima

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

Sjedište: Kukuljevićeva ul. 14, Varaždin

Kontakt: telefon 042/658 012, 099/ 262 33 67
telefaks 042/658 031, 042/658 041

e-pošta: zaklada.solidarnosti@varazdin.hr

https://varazdin.hr/zaklada-solidarnosti-grada-varazdina/

 Upaviteljica:  Natalija Martinčević

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2002.

Svrha: dodjela pomoći za potrebe liječenja; pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, dodjele pomoći učenicima i studentima s područja grada Varaždina koji se školuju u srednjim školama i na visokim učilištima; poticanja znanstvenog rada

Izvor osnovnog prihoda: Zagrebačka banka, Grad Varaždin, organizacija humanitarnih akcija

ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Sjedište: Riva 8, Pula

Kontakt: telefon 052/212 938, telefaks 052/351 511
e-pošta: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr
www.civilnodrustvo-istra.hr

Upraviteljica: Helga Možé

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006.

Svrha: Zaklada potiče i promiče razvoj zajednice i aktivnog građanstva pružanjem financijskih potpora, informiranjem, savjetovanjem i razvojem međusektorske suradnje te drugim oblicima podrške organizacijama civilnog društva.

Izvor osnovnog prihoda: Istarska županije, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Europska unija

REGIONALNA ZAKLADA ZA LOKALNI RAZVOJ ZAMAH

Sjedište: Ul. Božidara Adžije 22

Kontakt: telefon 01/553 3474, telefaks 01/364 6237
e-pošta: zamah@zamah.hr
www.zamah.hr

Upravitelj: Drago Vručinić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006.

Svrha: razvoj lokalnih zajednica kroz podršku inicijativama građana i njihovim formalnim oblicima udruživanja te aktivnostima pojedinih fizičkih i pravnih osoba. U tom smislu Zaklada podržava razvoj zapostavljenih i ruralnih krajeva Hrvatske, volonterizam članova malih zajednica i aktivnu uključenost građana u rješavanje problema njihovih zajednica

Izvor osnovnog prihoda: javna sredstva, sredstva nacionalnih i međunarodnih institucija te prilozi građana

SLAGALICA – ZAKLADA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

Sjedište: Hrvatske Republike 26, Osijek

Kontakt: telefon 031/213 255, telefaks 031/213 255
e-pošta: info@zaklada-slagalica.hr
www.zaklada-slagalica.hr

Upraviteljica: Branka Kaselj

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2007.

Svrha: unapređenje kvalitete života građana promicanjem multikulturalnosti, socijalne i ekonomske stabilnosti, razvoja socijalnog kapitala, građanskog aktivizma i demokracije te očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti grada Osijeka i šireg područja Slavonije i Baranje

Izvor osnovnog prihoda: donacije međunarodnih organizacija i građana, prihodi iz proračuna.

ZAKLADA TIM KABEL

Sjedište: Savska cesta 103, Sesvete

Kontakt: telefon 01/5555 900, telefaks 01/5555 9001
e-pošta: zaklada@tim-kabel.hr
www.zaklada-timkabel.hr

Upraviteljica: Mirjana Topčić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2012.

Svrha: poticanje i promicanje inovativnosti i znanja, potpora učenicima, studentima, poslijediplomantima i mlađim znanstvenicima, pomaganje hrvatske populacijske politike, pomaganje sportaša, sportskih organizacija, poticanje društvenokorisnog rada, humanitarnih projekata i humanitarnih organizacija, te pomaganje najpotrebitijih u hrvatskom društvu

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA SANDRA STOJIĆ

Sjedište: Crkvena 6, Kutina

Kontakt: telefon 044/564 040, mobitel 098 204 555
e-pošta: zaklada.sandra.stojic@gmail.com
www.zaklada-sandra-stojic.hr

Upraviteljica: Biserka Stojić (predsjednica Zakladne uprave)

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2011.

Svrha: promicanje potrebe i važnosti palijativne skrbi u obitelji i osiguravanje sredstava za razvoj palijativne skrbi usmjerene potrebama u obitelji u Hrvatskoj

Izvor osnovnog prihoda: Grad Kutina

ZAKLADA KAJO DADIĆ

Sjedište: Osječka 16, Split

Kontakt: telefon 021/782 974, telefaks 021/782 975

e-pošta: muzinic@zaklada-dadic.hr, info@zaklada-dadic.hr
www.zaklada-dadic.hr

Upraviteljica: Rada Mužinić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2004.

Svrha: razvoj civilnog društva kroz materijalnu potporu organizacijama civilnog društva i potporu programa međusektorske suradnje, te pružanje pomoći učenicima i studentima

Izvor osnovnog prihoda: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, zakladna sredstva i donacije

ZAKLADA KULTURA NOVA

Sjedište: Savska cesta 41/8, Zagreb

Kontakt: telefon 01/553 2778, telefaks 01/553 2778
e-pošta: info@kulturanova.hr
www.kulturanova.hr

Upraviteljica: Dea Vidović

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2012.

Svrha: promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Radi ostvarivanja svoje svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva u kulturi koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih, potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade

Izvor osnovnog prihoda: prihodi od igara na sreću

ZAKLADA “FOHS” DOBROTVORA HRVATSKIH STUDENATA

Sjedište: Ulica grada Vukovara 282, Zagreb

Kontakt: telefon 01/600 4709, telefaks 01/600 4601

e-pošta: stipendije@fohs.hr
www.fohs.hr

Upraviteljica: dr.sc. Mladenka Grgić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2007.

Svrha: davanje novčane potpore za studij redovitim hrvatskim studentima, koji nemaju drugih redovnih sredstava za cijeli ili dio diplomskog ili poslijediplomskog studija

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT

Sjedište: Miljackina 42a, Zagreb

Kontakt: telefon 01/778 9891, telefaks 01/778 9893
e-pošta: ines.vrban@zajednickiput.hr
www.zajednickiput.hr

Upraviteljica: Ines Vrban

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006.

Svrha: podizanje kvalitete života starijih građana grada Zagreba, osiguranje uslužnih i socijalnih servisa za starije, osiguranje različitih oblika skrbi, sprječavanje zloporabe korištenja imovine starijih osoba. Zaklada ima za cilj biti inicijator i nositelj inovativnih aktivnosti za socijalne promjene na području skrbi za starije. Izgradnja objekata za smještaj i stanovanje. Zaklada ima prvu Stambenu zajednicu za starije. Razvijen projekt „senior centar“ koji omogućava ispunjenje socijalnih, fizičkih, emocionalnih i intelektualnih potreba starijih građana

Izvor osnovnog prihoda: Grad Zagreb

ZAKLADA PARAOLIMPIJAC

Sjedište: Zinke Kunc 3a, Zagreb

Kontakt: telefon 01/604 4333, telefaks 01/604 3313 e-pošta: paraolipijac@hpo.hr

www.paraolimpijac.hr

Upravitelj: Ratko Kovačić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2012.

Svrha: vrhunskim i perspektivnim sportašima s invaliditetom omogućiti poboljšanje njihovih vještina i osigurati materijalne uvjete kako bi se mogli natjecati na međunarodnoj razini i ostvarivati zavidne uspjehe kojima će ih javnost prepoznati kao sportaše te omogućiti stručno usavršavanje s ciljem napretka rada u skopu Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Izvor osnovnog prihoda: donacije

EUROPSKA ZAKLADA ZA FILANTROPIJU I DRUŠTVENI RAZVOJ

Sjedište: Dedići 83, Zagreb

Kontakt: telefon 01/ 7654 836, mobitel: 091/6458 949

e-pošta: info@europskazaklada-filantropiju.hr
www.europskazaklada-filantropija.hr

Upraviteljica: Smiljana Rađa

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2014.

Svrha: razvoj filantropije pružanjem stručne i financijske pomoći filantropima, zakladama i društveno odgovornim pravnim osobama kroz kvalitetne i inovativne modele djelovanja na nacionalnoj i europskoj razini

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA “HRVATSKA ZA DJECU”

Sjedište: Park Stara Trešnjevka 3, Zagreb

Kontakt: telefon 01/365 7901, telefaks 01/6369 2763

mobitel 099 399 6061

e-pošta: info@zhzd.hr
https://www.zhzd.hr/

Upraviteljica: Renata Gubić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2009.

Svrha: socijalno uključivanje ciljnih skupina djece, poticanje pravnih osoba/ privatnog sektora na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u rješavanju problema regionalne/lokalne zajednice vezanih za djecu, umrežavanje privatnog/javnog sektora u cilju usmjeravanja financijskih sredstava prema ciljnim skupinama

Izvor osnovnog prihoda: prihod od igara na sreću

ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Sjedište: Trg braće Mažuranića 10, Rijeka

Kontakt: telefon i telefaks 051/406 586
e-pošta: zaklada@uniri.hr

www.zaklada.uniri.hr

Ravnateljica: izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2003.

Svrha: Prikupljanje sredstava s ciljem kontinuiranog ulaganja i dugoročnoog planiranja razvoja znanstveno – istraživačke infrastrukture i djelatnosti, kvalitete obrazovanja i ljudskih resursa. Ujedno, misija Zaklade Sveučilišta realizira se poticanjem i nagrađivanjem značajnih dostignuća na području znanosti i umjetnosti te promocijom ideje društva znanja i aktivnog i uključivog građanstva.

Izvor osnovnog prihoda: Osnivači – Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija

ZAKLADA SRCE GRADA OSIJEKA

Sjedište: Franje Kuhača 9, Osijek

Kontakt: telefon i telefaks 031 / 229 229

e-pošta: zaklada@srcegradaosijeka.hr
www.srcegradaosijeka.hr

Upravitelj: mr. sc. Romano Kristić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2015.

Svrha: Zaklada je osnovana s svrhom pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade.

Izvor osnovnog prihoda: donacije zakladnika, članova podupiratelja, kroz djelatnosti Zaklade, priloge domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te gospodarsko iskorištavanje imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

ZAKLADA  “OTOK BRAČ – NEGDJE IZMEĐU MORA I ZVIJEZDA”

Sjedište: Put Pašika 6, Supetar

Kontakt: mobitel 091/227 4552
e-pošta: robert.barilla@st.t-com.hr

www.zaklada-brac.hr

Upravitelj: Robert Barilla

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2011.

Svrha: Pokretanje društveno korisnih projekata usmjerenih prema istraživanju i očuvanju baštine otoka Brača

Izvor osnovnog prihoda: donacije, natječaji, članarine, prodaja knjiga iz izda- nja Zaklade, prodaja kišobrana “Bračka lumbrela” (robna marka kišobrana u vlasništvu Zaklade)

ZAKLADA ZA STUDENTE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU

Sjedište: Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik

Kontakt: telefon 022/668 013, mobitel 091/896 2559

e-pošta: eluketa@vus.hr

www.zaklada.vus.hr

Upravitelj: Edi Luketa mag. posl. znanosti

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2015.

Svrha: Trajno pružanje novčane potpore studentima čije je studiranje u opasnosti od prekida uslijed nepredviđenih vanjskih utjecaja koji obuhvaćaju, ali nisu ograničeni na bolest ili fizičku nesreću studenta ili člana uže obitelji lošijeg imovinskog stanja, poboljšanje studentskog standarda, nagrađivanje značajnih dostignuća na području znanosti, umjetnosti i razvoju civilnog društva, podrška projektima koji su bitni za gospodarski i društveni razvoj lokalne i područne (regionalne) zajednice, podrška suradničkim znanstveno- istraživačkim projektima.

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA VIKTORIJA ZA DJECU OBOLJELU OD ZLOĆUDNIH I DRUGIH TEŠKIH BOLESTI

Sjedište: Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak

Kontakt: mobitel 099/260 6699
e-pošta: zaklada-viktorija@zaklada-viktorija.hr
https://www.zaklada-viktorija.hr

Upraviteljica: Ivana Plavec

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2008.

Svrha: Pomoć i financijska potpora djeci oboljeloj od zloćudnih i drugih teških bolesti i njihovim roditeljima vezana uz tretmane, operacije i poslijeoperacijski oporavak

Izvor osnovnog prihoda: sredstva Sisačko-moslavačke županije, donacije

SOLIDARNA – ZAKLADA ZA LJUDSKA PRAVA I SOLIDARNOST

Sjedište: Milana Makanca 20, Zagreb
Kontakt: telefon i telefaks 01/4825 444
e-pošta: info@solidarna.hr

www.solidarna.hr

Upraviteljica: Ivan Blažević

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2015.

Svrha: Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost pokrenuta je radi jačanja autonomije i solidarnosti građanskog djelovanja na smanjenju nejednakosti i širenju prostora prava i sloboda u svim sferama hrvatskog društva.

Izvor osnovnog prihoda: donacije građanstva i poduzeća, grantovi međunarodnih organizacija

ZAKLADA ANA RUKAVINA

Sjedište: Kneza Mislava, Zagreb

Kontakt: telefon 01/4812 827, telefaks: 01/4810 853
e-pošta: info@zaklada-ana-rukavina.hr
www.zaklada-ana-rukavina.hr

Upraviteljica: Marija Rukavina

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2007.

Svrha: Proširenje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i poticanje stručnog usavršavanja mladih stručnjaka na području hematologije i drugih srodnih specijalizacija

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA SRCE ZA ZAMBIJU

Sjedište: Nova Ves 17, 10 000 Zagreb

Kontakt: mobitel 095/ 900 5768

e-pošta: srcezazambiju@gmail.com,
https://heartforzambia.com/

Upravitelj: doc.dr.sc. Marijan Ninčević

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2019.

Svrha: Pomaganje djeci i mladima omogućavanjem školovanja te financiranje projekata u svezi istog.

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA FRA MLADEN HRKAĆ

Sjedište: Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb

Kontakt: 01 553 3111

e-pošta: info@humh.hr, http://www.humh.hr/

Upravitelj: Ivan Soldo

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2017.

Svrha: Pomaganje osobama koje dolaze u Zagreb na liječenje iz svih krajeva svijeta bez obzira na spol, dob, vrstu bolesti, vjeroispovijest i nacionalnost.

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM

Sjedište: Andrije Medulića 16, 10 000 Zagreb

Kontakt: 01 5510 092

e-pošta: zakladacvv@gmail.com

https://www.zakladacvv.hr/

Upravitelj: Mirko Hrkač

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2008.

Svrha: Pomoć mladima na edukaciji, pomoć mladima, djeci i studentima s invaliditetom na edukaciji, promicanje cjeloživotnog obrazovanja, omogućavanje pristupa literaturi slijepim osobama i osobama s invaliditetom koje same ne mogu čitati.Omogućavanje pristupa literaturi slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni tisak, poticanje i provođenje obrazovne, socijalne, i kulturne integracije osoba s invaliditetom.

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA ZIPKA

Sjedište: Graberje 331, Varaždin

Kontakt: 092 354 7443

e-pošta: zakladazipka@gmail.com,  
https://www.zipkavarazdin.hr/

Upravitelj: Stana Vereš

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2020.

Svrha: Zaklada je osnovana sa općekorisnom i dobrotvornom svrhom pomoći udomljenoj djeci i mladima koji izlaze iz udomiteljstva, te udrugama čije su aktivnosti usmjerene na udomiteljstvo za djecu.

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA SAŠA PETAR

Sjedište: Šamačka 41, 10 000 Zagreb

Kontakt: 091 2361 7443

e-pošta: sasa@sasapetar.hr,
https://www.sasapetar.com/

Upravitelj: Saša Petar

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2021.

Svrha: Unapređenje i odživost gospodarskog razvoja društva;lokalnih zajednica i obitelji;razvojne pomoći i suradnje u području obiteljskog gospodarstva te svake druge djelatnosti kojom se promiče opća korist i djelovanje za opće dobro.

Izvor osnovnog prihoda: donacije

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.