Manifest europske filantropije

29. studenoga 2019.

„Manifest europske filantropije“ poziv je kreatorima politika u Europi da rade na
jedinstvenom tržištu za filantropiju koje uključuje veće prepoznavanje filantropije u
europskom zakonodavstvu kao i na nacionalnoj razini, koje podupire prekograničnu
filantropiju diljem EU-a i koje smanjuje postojeće prepreke za filantropiju kako bi se
povećao utjecaj privatnih sredstava donatora i zaklada za opće dobro.

Institucionalna filantropija u Europi uključuje više od 147 000 donatora i zaklada s ukupnim
godišnjim davanjem od gotovo 60 milijardi eura. Pored financiranja i ulaganja, ove
organizacije objedinjuju jedinstvenu kombinaciju stručnog, temeljitog znanja i odličnih
mreža dionika u područjima svojih aktivnosti koja se uz odgovarajući okvir može u
značajnoj mjeri iskoristiti.

Više na: „Manifest europske filantropije“

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe