EFC-a i DAFNE: Filantropija zahtjeva izjednačavanje područja djelovanja u Europi

25. siječnja 2018.

DAFNE (Donors and Foundations Network in Europe), kao najveća europska mreža donatora i zaklada i EFC (European Foundation Centre), kao platforma institucionalne filantropije,  su 16. siječnja 2018. godine u Bruxellesu objavili studiju „Povećanje prostora za europsku filantropiju“ („Enlarging the Space for European Philantropy“) Oonagha Breena, profesora prava na UCD Sutherland School of Law.

Studija je objavljena s ciljem održavanja i razvoja prostora za filantropiju diljem Europe i njezin pozitivni utjecaj na civilno društvo. U dijelovima Europe područje djelovanja institucionalizirane filantropije je ugroženo restrikcijama stranih sredstava, nekonzistentnim poreznim shemama prekogranične filantropije, štetnim utjecajima prekrutih antiterorističkih mjera te mjera protiv pranje novca.

Studija naglašava ključne dileme i rješenja:

  • Filantropija ostaje većinom izvan europskih ugovora. Potrebno je prepoznavanje filantropije u ugovorima i europskim temeljnim pravima.
  • Prepreke prekograničnoj filantropiji predstavljaju veliki izazov. Dok sloboda kretanja kapitala zabranjuje restrikcije stranih sredstava, Europa se mora kretati prema europskom konceptu javne dobrobiti, nediskriminirajućim poreznim režimima i pojednostavljenju praksi poreznih autoriteta i osiguravanju više alata za razmjenu informacija.
  • Nacionalni zakoni moraju biti u skladu s europskim temeljnim pravima i slobodama EU. Dok filantropski sektor koristi postojeće mehanizme zaštite (npr. putem procedura kršenja Ugovora EU), možda će biti potrebno ispitati jesu li dovoljni.
  • EU i nacionalni napori u borbi protiv financiranja terorizma, pranja novca i utaje poreza, koji su namijenjeni zaštiti sektora moraju biti na temelju rizika, razmjerni i zasnovani na dokazima. Pored toga, sektor i kreatori polika trebali bi zajednički raditi na procjeni i rješavanju rizika.

EFC i DAFNE iskoristit će saznanja iz ove studije kako bi pokrenuli udruženo zagovaranje za europski filantropski sektor .  Sljedeći korak očekuje se 28. svibnja kada će se sektor povezati s kreatorima politika na kreiranju različitih scenarija mogućih smjerova tijekom interaktivnog događanja u Bruxellesu. Mediji koji su zainteresirani mogu upitati za poziv.

Studija se može naći na sljedećoj poveznici:  Enlarging the Space for European Philanthropy joint EFC DAFNE study 2018

DAFNEEuropean Foundation Centre

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.