slika TGE

10. listopada 2016.

7d0fbc8bddf_large

Kao članica međunarodne europske mreže TGE, Europska zaklada pruža jedino praktično i sigurno rješenje za porezno učinkovite prekogranične donacije u novcu.

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe