DObroBIT društvenog poduzetništva

16. ožujka 2016.

U organizaciji Ekonomske klinike, neprofitne organizacije studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji u suradnji s mentorima i vanjskim suradnicima pružaju pomoć građanima, neprofitnim udrugama te mladim i društvenim poduzetnicima, pripremljena je konferencija “DObroBIT društvenog poduzetništva“.

Konferencija će se održati 18. ožujka 2016. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu s početkom u jutarnjim satima, uz partnerstvo organizacija HAMAG-BICRO i Enterprise Europe Network.

Više o Konferenciji na FB stranici.

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe