Informativno-edukativni seminari Agencije za mobilnost i programe EU

3. prosinca 2015.

Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, za razdoblje 2014. – 2020. Ovim programom za cijelu Europu u 2016. predviđen je proračun od više od 1,8 milijardi eura, a od toga za Republiku Hrvatsku više od 15 milijuna eura.

Kao potporu prijavi projektnih prijedloga, Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na informativno-edukativne seminare s ciljem podizanja kvalitete prijava programa i projekata.

Saznajte više na ovoj poveznici.

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe