Što ulagači s društvenim učinkom najviše trebaju znati?

4. rujna 2015.

Godine 2013. Poslovna škola Said Sveučilišta u Oxfordu pokrenula je program ulaganja s društvenim učinkom. Dva kolegija koja su završena pohađali su studenti iz više od 20 različitih zemalja, predstavljajući organizacije od Svjetske banke, KPMG-a, Credit Suisse i otvorenih fondova rizičnih kapitala do filantropskih savjetodavnih tvrtki i društvenih poduzeća. Želimo ih poučiti tehničkim vještinama koje su im potrebne za stručnost u određenim pitanjima i procjenu upravljanja, te financijskim vještinama za analiziranje prilika za ulaganje, razvoj odgovarajućih investicijskih alata, strukturiranje posla i mjerenje višestrukih učinaka. Jednako je važno što nastojimo izložiti studente nekim od pitanja koja su povezana sa stvaranjem društvene promjene i naglasiti poruku da ulaganje s društvenim učinkom uključuje svjestan napor da se pozitivno i negativno oblikuje ljudski i prirodni kapital. Tu je uključen ponešto drugačiji mentalni sklop nego kod ulaganja radi financijskog povrata. Ključna je poruka „nemoj naškoditi“.

Ova raznolika skupina ljudi prirodno je unijela vrlo stvarne razlike u pristupu ulaganju s društvenim učinkom, a tijekom rasprava na satu pojavila su se neka važna pitanja:

Jesmo li spremni razgovarati o neuspjehu i učiti iz njega? Mnogi studenti dolaze iz kulture u kojoj se o neuspjehu ne razgovara. Drugi kažu da su se bojali razgovarati o projektima iz straha da će ih napasti konkurenti ili da će izgledati kao slabići pred drugima u novom području u kojem se akteri pokušavaju etablirati. Međutim, iskusni ulagači s društvenim učinkom (među njima i naši predavači) tvrde da neuspjeh mora biti dio procesa učenja zato što govorenje istine može samo poslužiti da se osnaže pojedinačna ulaganja i cijelo područje.

Koji je naš stav prema partnerstvu? Studenti i predavači razgovarali su o važnosti učenja od drugih ulagača te uključivanju zajednica u razvoj i testiranje projekata. Drugi se nisu složili, napominjući opet strah od konkurencije ili dodatnu poteškoću baratanja različitim partnerstvima ili agendama kada se radi u partnerstvu.

Kako rješavamo očekivanja? Ulaganje s društvenim učinkom vruća je tema koja sa sobom povlači rizik od pretjeranih obećanja. Kako postići da tema i dalje bude vruća, a da smo pritom pragmatični?

Kako pronalazimo ravnotežu između naših različitih pozadina? Neki tvrde da bi financijska pozadina trebala biti prioritet u određivanju osoblja za projekte ulaganja, dok drugi vjeruju da je iskustvo u socijalnom sektoru jednako važno, ako ne i važnije, za ostvarivanje smislenog učinka.

Kako definiramo društveni povrat? To je teško pitanje oko kojega još uvijek nema suglasnosti (iako su GIIRS i IRIS pomogli da se razgovor o tome znatno pokrene s mjesta kada je riječ o alatima i smjernicama).

Kako se kolegij odvijao, radila sam s kolegama i ulagačima s društvenim učinkom iz cijelog svijeta u nastojanju da odgovorimo na neka od tih pitanja i svojim studentima damo pouke.
Neke stvari koje bi ulagači s društvenim učinkom voljeli da su znali ranije.

Uz moj rad sa Sveučilištem u Oxfordu, provela sam stotine intervjua s ulagačima s društvenim učinkom, filantropima i društvenim ulagačima iz cijelog svijeta o poukama i trendovima u društvenim ulaganjima. U nastavku su navedene neke stvari za koje su ulagači s društvenim učinkom rekli da bi voljeli da su ih znali prije ulaganja:

Ako dođete u ovo područje s pitanjem „Kada ću vidjeti nekakav povrat?“, ovo nije za vas. Često je slučaj da treba imati dugoročno stajalište, zato što govorimo o novom modelu razvoja u kojem se promjena možda neće dogoditi još tri do pet godina.
Ulagači iz tradicionalnog svijeta ulaganja trebaju izbjegavati sjedati za stol s fiksnim idejama. Ulagači moraju biti voljni konzultirati se sa zajednicama kako bi osigurali usklađenost pristupa i ishoda.

Isto tako, pojedinci koji ulaze u ovo područje iz društvenog sektora moraju biti spremni razumjeti važnost ispunjavanja kriterija i ostvarivanja održivog financijskog povrata.

Važno je razviti mrežu koja će vas informirati i učiniti svjesnima obećavajuće prakse i projekata kako biste u pripremi imali snažne i usklađene prilike.
Ulagači se moraju pitati „Koja je naša prednost?“. Ako ne možete odgovoriti na to pitanje, trebate partnerstvo s drugima kako biste osigurali najbolje moguće ishode.

Morate definirati svoj izlaznu strategiju i ideju dugoročnog učinka. Međutim, ako pokušate stvoriti veći učinak i uključiti više i veće ulagače u neki projekt, to bi moglo dovesti do razvodnjavanja društvenih učinaka. Tanka je to linija na koju se mora paziti tijekom cijelog partnerstva u ulaganju.
Ponekad nije dovoljno samo biti financijski podupiratelj. Ograničeni kapaciteti među novim poduzećima znače da ako želite imati snažne osnovne ulagače, morate biti voljni razmotriti pristup koji uključuje vođenje, izgradnju vještina i rad na oblikovanju okruženja poticajnih politika.
Prisutnost na terenu od ključne je važnosti. Ured u Švicarskoj ne može primjereno zastupati lokalne potrebe i interese u Kambođi.

Općenito smo vidjeli da bez obzira na to odakle dolaze, ulagači uviđaju važnost poniznosti, partnerstva i zajednica da bi stvorili inovativna rješenja. Razmatranja ljudi jednako su važna kao razmatranja financija. To je osobito važno u novim gospodarstvima zato što su naša istraživanja pokazala da se u tim regijama ulaganje s društvenim učinkom ne promatra kao dodatak ili kao eksperiment već kao razvojna alternativa i nova prilika za stvaranje višestrukih slojeva društvene i gospodarske promjene. To je ujedno i učinkovit način da se dovedu velike količine novog, lokalnog kapitala kao pomoć u rješavanju socijalnih problema.

Tim s Oxforda nada se da će studentima usaditi te i druge teško naučene pouke, ali i nešto više, nešto o čemu se često ne govori na konferencijama o ulaganjima s društvenim učinkom ili na sve većem broju sveučilišnih kolegija. Naš je cilj da otpravimo studente s usađenim načelima i praksom da se nikome ne smije naškoditi.

Nemojte naškoditi

Čak i kada imamo najbolje namjere, može doći do rizika i štete. Čuli smo priče o ulagačima s društvenim učinkom koji su ušli u priču s financijskim vještinama, ali nisu shvaćali složene i međusobno povezane sustave društvene promjene u koje su ulazili. Kada uronite u svijet ulaganja s društvenim učnikom bavite se najsloženijim izazovima na svijetu. Bit će neuspjeha. Potrebno je suočiti se s izazovima. Unijeti prilagodbe. To su teški problemi bez jednostavnih odgovora.

Kroz Program ulaganja s društvenim učinkom pomažemo studentima da pronađu svoj moralni kompas i shvate pravne i financijske rizike. Gdje su prijetnje i prilike s kojima će se suočiti? Što može poći po krivu? Kako mogu maksimalizirati društvene i ekološke koristi, a pritom minimalizirati rizik?
Studenti uče postavljati ta pitanja dijeleći iskustva, skroz studije stvarnih slučajeva i kroz novu Radnu bilježnicu o ulaganju s društvenim učinkom koju smo napravili, koja propituje njihove pretpostavke.

Procjenuje se da će ulaganje s društvenim učinkom narasti na između 400 milijuna i 1 trilijuna dolara tijekom sljedećeg desetljeća. Budućnost mu je uzbudljiva. Međutim, kao i sva druga brzorastuća područja, moramo razmisliti o svojim postupcima i iskreno razgovarati o tome što može poći po krivu, koji su rizici i što učimo da bismo ubrzali pozitivne društvene i financijske povrate. Svijet ulaganja s društvenim učinkom razvija se dijelom na leđima najranjivijih zajednica u svijetu. Imamo odgovornost dobro to napraviti čim prije.

Gayle Peterson je stručna suradnica, Poslovna škola Said, Sveučilište u Oxfordu, i direktorica programa Ulaganja s društvenim učinkom.

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.