TGE u brojkama

4. svibnja 2015.

Zahvaljujući TGE-u (TGE – Transnational Giving Europe), prošle je godine ostvareno 5.500 prekograničnih donacija. Sveukupno se radi o sredstvima u iznosu od preko 12 milijuna eura, što je zamjetan rast od 37% u usporedbi s 8,5 milijuna eura u 2013. godini.

Rast TGE-ovih brojki potvrđuje rastući trend europske prekogranične filantropije i vjeru što je sve veći broj donatora i dobrotvora polaže u ovu mrežu.

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe