Osnivanje zaklade

Što je potrebno za registraciju zaklade?

  1. Podnijeti zahtjev i akt o osnivanju Ministarstvu uprave
  2. Osim zahtjeva, predaje se i izjava zakladnika da se imovina namjenjuje za osnivanje zaklade
  3. Potvrda domaće banke kod koje je položen novac – osnovna imovina zaklade
  4. Pisana, javno ovjerena izjava osobe ili njenih nasljednika za uporabu imena

Zakon o zakladama i fundacijama, NN 36/95 (PDF)

Detaljnije upute o tome kako osnovati i registrirati zakladu možete pronaći ovdje.

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.