Svrha

Svrha zaklade ostvaruje se:

  • stručnim i financijskim razvojem individualne filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj;
  • sudjelovanjem u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj filantropije i kulture davanja u općekorisne svrhe;
  • razvojem i podrškom društvenim inovacijama kroz omogućavanje stvaranja novih rješenja u zadovoljavanju i odgovaranju na potrebe lokalnih zajednica te praćenju primjene tih novih rješenja u cilju moguće primjene u drugim sredinama;
  • omogućavanjem međusektorskih povezivanja u razvoju filantropije i društvenih inovacija kroz učinkovite modele partnerstva razvijene u europskim zemljama;
  • poticanjem prekograničnog financiranja, suradnje i izmjene znanja, modela i vještina, kao i regionalne suradnje na temama razvoja filantropije i društvenih inovacija s posebnim naglaskom na osnaživanje filantropa i zaklada u njihovom djelovanju u općekorisne svrhe.

Europska zaklada za filantropiju i drustveni razvoj je korisnica
financijske podrske Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u
podrucju razvoja filantropije i zakladnistva u Republici Hrvatskoj.

Partneri:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Mozaik.ba

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je članica

European Foundation Centre   Transnational Giving Europe Dafne Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe