O nama

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj osnovana je sa svrhom razvoja filantropije pružanjem stručne i financijske podrške filantropima, zakladama i društveno odgovornim pravnim osobama kroz kvalitetne i inovativne modele djelovanja na nacionalnoj i europskoj razini.

Europska zaklada osnovana je u trenutku povećane potrebe za usklađivanjem razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj sa sve većim značajem i očekivanjima Europske unije prema filantropiji i zakladništvu, uvažavajući izazove i mogućnosti njihovog razvoja u kontekstu društvenog razvoja u Europi i svijetu.

Misija

Misija Europske zaklade je da postane institucionalizirani europski i međunarodni centar izvrsnosti za razvoj individualne filantropije i zakladništva te resursni centar i mjesto na kojem će se moći dobiti sve informacije i stručna dokumentacija o filantropiji, društvenim inovacijama i društvenom razvoju te mjesto javne rasprave o ključnim problemima i smjerovima društvenog razvoja zasnovanog na filantropiji, društvenim inovacijama i odgovornom upravljanju.

Svrha

Svrha zaklade ostvaruje se:

 • stručnim i financijskim razvojem individualne filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj;
 • sudjelovanjem u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj filantropije i kulture davanja u općekorisne svrhe;
 • razvojem i podrškom društvenim inovacijama kroz omogućavanje stvaranja novih rješenja u zadovoljavanju i odgovaranju na potrebe lokalnih zajednica te praćenju primjene tih novih rješenja u cilju moguće primjene u drugim sredinama;
 • omogućavanjem međusektorskih povezivanja u razvoju filantropije i društvenih inovacija kroz učinkovite modele partnerstva razvijene u europskim zemljama;
 • poticanjem prekograničnog financiranja, suradnje i izmjene znanja, modela i vještina, kao i regionalne suradnje na temama razvoja filantropije i društvenih inovacija s posebnim naglaskom na osnaživanje filantropa i zaklada u njihovom djelovanju u općekorisne svrhe.

Aktivnosti

Glavne aktivnosti Europske zaklade usmjerene su na:

 • promidžbu i javno zagovaranje filantropije i zakladništva prema standardima Europske unije i Europskog zakladnog centra – European Foundation Center iz Bruxellesa;
 • informiranje i pružanje podrške zainteresiranim pojedincima vezano uz razvoj individualne filantropije i zakladništva;
 • programe izobrazbe i usavršavanja za predstavnike zaklada iz Republike Hrvatske i međunarodnih i domaćih suradnih organizacija;
 • financiranje zajedničkih programa vezanih za razvoj filantropije i društvenih inovacija kroz strukturne fondove Europske unije i drugih međunarodnih izvora;
 • prikupljanje i raspodjelu financijskih sredstava kroz provedbu novih inovativnih modela te druge uključive modele usmjerene na razvoj lokalnih zajednica, a u suradnji sa specijaliziranim međunarodnim organizacijama i dobrotvornim lutrijama;
 • organizaciju javnih rasprava o temama razvoja filantropije, društvenih inovacija i društvenog razvoja;
 • specijalizirana i interdisciplinarna istraživanja;
 • tehničku pomoć i savjetovanje;
 • izdavaštvo.

Ciljne skupine i korisnici

Ciljne skupine i korisnici aktivnosti i programa Europske zaklade su:

 • pojedinci zainteresirani za pokretanje strukturirane individualne filantropije;
 • odgovorne osobe i programsko osoblje registriranih zaklada u Republici Hrvatskoj te na razini Europe i međunarodne zajednice;
 • predstavnici profitnih i neprofitnih pravnih osoba zainteresiranih za podršku razvoju filantropije i kulture davanja u općekorisne svrhe;
 • predstavnici organizacija i neformalnih skupina koji pokreću i provode društvene inovacije;
 • službenici u tijelima lokalne, regionalne i nacionalne vlasti;
 • voditelji i upravitelji programa razvoja društveno odgovornog poslovanja profitnog sektora.

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.