C.O.P.E

U 2021. Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj potpisala je Ugovor za provedbu međunarodnog projekta C.O.P.E. Capabilities, Opportunities, Places and Engagement: Approach for Social Inclusion of Difficult to Reach Young People through a “Relational Proximity” Community Network. Službeno pokretanje inicijative, koju financira Europska komisija u okviru programa Europske unije ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE ( EaSi), održano je 8. veljače 2022. godine na telekonferenciji sa svim partnerima. Odjel za zdravstvo i socijalnu politiku Autonomne pokrajine Trento koordinator je projekta C.O.P.E- Capabilities, Opportunities, Places and Engagement- sposobnosti, mogućnosti, mjesta i angažman: pristup za uključivanje mladih introvertiranih ljudi u društvo kroz društvenu mrežu.“ Ostali partneri na projektu su Cooperazione Trentina i Coges Don Milani De Mestre Group (Italija), Nacionalna škola za javno zdravstvo Sveučilišta NOVA u Lisabonu i SHINE 2Europe (Portugal),  Sveučilište East London (UK) i Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj ( Hrvatska).

Projekt je posvećen socijalnoj uključenosti NEET skupine- mladih ljudi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju ( engl. Not in Employment, Education or Training) u dobi od 15 do 29 godina, a provodit će se od siječnja 2022. do prosinca 2023.

CILJEVI

  • Izgradnja lokalne mreže kako bi se pristupilo mladima (koji se ne školuju, nezaposleni su, nisu dio programa strukovnog osposobljavanja) kroz uključivanje institucija (kao što su službe za zapošljavanje, socijalne i stambene službe, škole), organizacija za zaštitu i dobrovoljno zapošljavanje i drugih dionika (npr. poduzeća, sportski klubovi, kulturne udruge, lokalni čelnici);
  • Razvijanje dvaju pilota- aktivnosti na planiranim područjima (Trentino i Lisabon) i ocjena njihovih rezultata i održivosti;
  • Širenje stečenih znanja kako bi se projekt mogao provoditi na općenit način i u drugim zajednicama, koristeći alate i iskustva nastalih u sklopu projekta; • Kreiranje smjernica za donošenje najboljih praksi na nacionalnoj i europskoj razini.

PARTNERI


financira Europska komisija u okviru programa Europske unije ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE ( EaSi)

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.