WE ACT /MI DJELUJEMO

30. srpnja 2021.
Philanthropy for Climate

Međunarodna filantropska inicijativa o klimatskim promjenama

Mi, dolje potpisane organizacije, prepoznajemo sve veću ozbiljnost klimatske krize, i rizik koji predstavlja za ostvarivanje naših filantropskih ciljeva. Vjerujemo da sve organizacije koje koriste resurse filantropije, bez obzira na njihovu misiju i područje djelovanja, mogu imati ulogu u rješavanju ove hitne situacije. Ciljevi održivog razvoja i Pariški klimatski sporazum pokazuju jasan međunarodni konsenzus o hitnosti rješavanja klimatskih promjena kroz akcije ublažavanja i prilagodbe. Posebna je odgovornost na filantropskim organizacijama koje djeluju za opće dobro, da iskoriste svoje resurse, neovisnost i utjecaj kako bi odgovorile na ovaj izazov.

Potrebne mjere za smanjenje štetnih emisija i prilagodbu klimatskim promjenama donose neke druge prilike za nove industrije, dobre poslove, čišći okoliš, povećanu biološku raznolikost i blagostanje, ali uključuju i značajne troškove. Sektor filantropije može pomoći oko tih promjena, i osigurati da svi imaju jednak pristup novim prilikama od prijelaza na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika, i osigurati da troškove  nesrazmjerno ne snose oni koji su ih najmanje sposobni platiti. Razmjeri klimatskih promjena i potrebnih rješenja znače da je ovo globalni izazov koji utječe na sve nas. Klimatske promjene su zdravstveno pitanje, pitanje ravnopravnosti spolova, pitanje rasne i socijalne pravde, obrazovno pitanje, ekonomsko pitanje, kulturno pitanje, pitanje sigurnosti, pitanje ljudskih prava i pitanje lokalne zajednice. Mnogi pojedinci i skupine diljem svijeta pokazuju odvažno i učinkovito vodstvo, uključujući mlade ljude, žene i autohtone narode.

Zemlje, zajednice i organizacije bez velikog udjela u globalnim financijskim resursima najmanje su odgovorne za emisije, a opet su najugroženije. Zemlje, zajednice i organizacije s najvećim udjelom u globalnim financijskim resursima odgovorne su za najveće emisije, povijesno i danas.  Radnje koje možemo poduzeti i dostupni resursi, razlikovat će se od potpisnika do potpisnika i od zemlje do zemlje. Ono što nam je svima zajedničko jest javno opredjeljenje za djelovanje. Pozivamo sve filantropske organizacije da nam se pridruže i potpišu ovaj dokument, ili da se pridruže organizaciji na nacionalnoj razini koja ga je potpisala.

Mi, dolje potpisane organizacije, obvezujemo se na sljedeće akcije:

1. Edukacija i učenje

Osigurat ćemo da naši upravni odbori, odbori za ulaganja, osoblje, volonteri i ostali dionici budu informirani o sistemskim uzrocima, utjecajima, rješenjima i implikacijama koje klimatske promjene donose našem radu.

2. Predanost resursima/ sredstvima

Prepoznajući hitnost situacije, posvetit ćemo sredstva za ubrzavanje rada i instrumenata koji se bave osnovnim uzrocima klimatskih promjena ili prilagodbom njihovim utjecajima. Ako naš upravljački dokument ili drugi čimbenici otežavaju izravno financiranje takvog rada, naći ćemo druge načine da doprinesemo ili razmotriti kako bi se takve prepreke mogle prevladati.

3. Integracija

Unutar okvira naših programa tražit ćemo mogućnosti da doprinesemo poštenom i trajnom prijelazu u svijet net zero  (nulta stopa emisije stakleničkih plinova), te podržati prilagodbu na situacije nastale klimatskim promjenama, posebno u najugroženijim zajednicama.

4. Financijska i osnovna imovina

Razmotrit ćemo klimatske promjene u odnosu na izvor i upravljanje operativnim i dodijeljenim sredstvima. Nastojat ćemo uskladiti našu investicijsku strategiju i njezinu provedbu s brzom i pravednom tranzicijom na net zero ekonomiju.

5. Djelovanje

Poduzet ćemo optimistične korake kako bi smanjili utjecaj vlastitog djelovanja, primjerice smanjiti putovanja, racionalizirati nabavu i slično.

6. Utjecaj i promidžba

Tražit ćemo mogućnosti rada s drugima, kako bi pojačali glas zajednica na prvim linijama obrane, i kako bi potakli i podržali ključne dionike, partnere i javnost na ambicioznije djelovanje. To može uključivati tvrtke, lokalne i nacionalne vlade, multilateralne organizacije, donatore, građane, pojedince i društvene pokrete.

7. Transparentnost

Prikupljat ćemo i na godišnjoj razini  objavljivati informacije o radnjama koje smo poduzeli vezano za navedene mjere kako bi podijelili napredak i utvrdili područja za poboljšanje. Nastavit ćemo razvijati naše djelovanje, surađivati i učiti jedni od drugih.

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.